top of page

As socias e socios poden formar parte das diferentes Comisións de Traballo que a APCG teña nese momento en marcha.

 

Estos espazos de traballo serven para profundizar nos diferentes aspectos que esté a traballar a APCG e son vitais como eixe estructural das actividades que se queiran fortalecer por parte da asociación. 

As comisións que neste momento están en marcha son:

  • Pasado e presente do Circo en Galicia. Comisión de Mapeo do Circo Galego e Dixitalización e Investigación sobre o Arquivo histórico do Circo en Galicia

  • Comisión de Subvencións e Axudas

  • Comisión de Formación

  • Comisión de Comunicación

  • Comisión Circored

bottom of page