top of page
FONDO11-11.jpg
Fredi Perez Muíño.jpg

Alén do seu traballo en solitario que comeza no 2004 participa en diversos proxectos con compañías nacionais e internacionais en condición de clown, bailarín, actor e director. Como docente imparte clases de danza, teatro físico e clown para diversas entidades como Institutos de Ensinanza Segundaria, Universidade e Centros de Formación de Profesorado. No 2018 funda a Cía. N+1.

web_ICONOS REDES SOCIALES.png

ALFREDO PÉREZ MUÍÑO

Alfredo Perez Muíño
TELEFONO.png
MAIL.png
INSTAGRAM.png
FACEBOOK.png
bottom of page